خدمات ما

اخبار و مقالات

اضافه بهای تملیک چیست؟

اضافه بهای تملیک معادل اختلاف ارزش واقعی تخمینی یک شرکت و قیمت واقعی پرداخت‌شده برای تملیک آن شرکت است. این اضافه بها برابر با هزینه اضافی ...

12 بهمن 1401

نسبت مبادله چیست؟

نسبت مبادله طی ادغام یا تملیک تعیین می‌کند که شرکت خریدار به ازای هر سهم خود چند سهم از سهام شرکت هدف به دست ...

05 بهمن 1401

ادغام از روش مبادله سهام چیست؟

ادغام مبادله سهام، تبادل سهام دو شرکت طی معامله تملیک است. سهامداران پس از توافق می‌توانند سهام شرکت هدف را با سهام شرکت خریدار مبادله ...

14 دی 1401

در کنار برترین ها ایستاده ایم

لطفا شکبیا باشید...