جذب شریک یا سرمایه گذار

"یک شرکت در حال رشد, معمولاً بیش از میزان درآمدی که کسب می‌کند, به نقدینگی نیاز دارد."

شرکت ها برای توسعه و شکل گیری به شریک و سرمایه گذار نیاز دارند و اغلب میزان درآمد شرکت برای توسعه کافی نیست. جذب شریک و یا سرمایه گذار یکی از راه های هوشمندانه ایست که سرعت شمارا در رشد کسب و کارتان افزایش می دهد. با فروش بخشی از شرکت به سرمایه گذار, مالکین می توانند هم سود بیشتری به خود پرداخت کنند و هم سرمایه ای جدید برای توسعه کسب کنند. ما در زاویه در کنار شما هستیم تا با برآورد نیازهای شما بهترین مسیر را برای شما در جذب شریک و سرمایه گذار انتخاب کنیم.

چنانچه صاحب کسب و کار نخواهد خود به شرکت نقدینگی تزریق کند یا شخصا ضمانت تسهلاتی را بپذیرد, می تواند با کمک سرمایه گذار خارجی, نقدینگی به دست آورد.

سرمایه گذاران خارجی دارای دو شکل کلی هستند:

 

جذب شریک یا سرمایه گذار

کنترلی

سرمایه گذاری کنترلی به این معنی است که سرمایه گذار کنترل شرکت را در اختیار دارد. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار، غالبا در سرمایه گذاری خطرپذیر یا صندوق سرمایه گذاری خصوصی در ازای مالکیت سهام شرکت، مبلغی را پرداخت کند. در اکثر موارد، این سرمایه گذاری به صورت تامین بخش عمده سرمایه گذاری در حقوق صاحبان سهام است، به این معنی که سرمایه گذار جدید مالک بیش از ۵۰ درصد سهام در شرکت است، یا اساسنامه واحد تجاری به شکلی اصلاح می شود که کنترل موثر را به  سرمایه گذار جدیدالورود بدهد.

غیر کنترلی

سرمایه گذاری غیر کنترلی، که گاها به عنوان سرمایه گذاری در سهام اقلیت خوانده می شود، مشابه سرمایه گذاری کنترلی است، با این تفاوت که سرمایه گذار کنترل شرکت را ندارد. همانطور که حدس می زنید، فروشندگان تمایل به سرمایه گذاری های غیر کنترلی دارند، در حالی که خریداران سرمایه گذاری های کنترلی را ترجیح می دهند. سرمایه گذار کنترلی، بیشتر به مدیریت تغییرات متوسل می شود و استراتژی کلان شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. در آن سو، سرمایه گذار غیر کنترلی به سادگی ورود می کند و خروج از سرمایه گذاری هم به آسانی برای آنها میسر است.

loader

لطفا شکبیا باشید...