استراتژی مالی

هدف یک بنگاه اقتصادی خلق ارزش برای سهامداران است.گرچه سایر ذینفعان نیز مهم هستند اما سهام‌دار، ذینفع اصلی بنگاه اقتصادی به‌شمار آمده و خلق ارزش پایدار برای سهام‌دار، هدف اصلی هر بنگاه است. چگونه می‌توان از استراتژی مالی برای شناسایی و بهره‌جویی از فرصت‌های خلق ارزش استفاده کرد؟

هدف یک بنگاه اقتصادی خلق ارزش برای سهامداران است.گرچه سایر ذینفعان نیز مهم هستند اما سهام‌دار، ذینفع اصلی بنگاه اقتصادی به‌شمار آمده و خلق ارزش پایدار برای سهام‌دار، هدف اصلی هر بنگاه است. چگونه می‌توان از استراتژی مالی برای شناسایی و بهره‌جویی از فرصت‌های خلق ارزش استفاده کرد؟ استراتژی مالی شامل دو بخش است:


1- تأمین وجوه مورد نیاز سازمان به مناسب‌ترین شیوه ممکن

 

۲- مدیریت به‌کارگیری وجوه تأمین شده در چارچوب سازمان

استراتژی مالی

همواره “مناسب‌ترین شیوه” الزاماً به مفهوم “کم‌ هزینه‌ترین شیوه” نیست. همچنین، هنگامی که از به‌کارگیری وجوه سخن به‌میان می‌آید، تصمیم‌گیری درباره‌ی سرمایه‌گذاری مجدد و توزیع سود کسب شده توسط بنگاه اقتصادی با به‌کارگیری مناسب‌ترین استراتژی مالی، جهت افزایش ارزش قابل ملاحظه متعلق به سهامداران مورد بحث است. اما ارزش، تابعی از رابطه‌ی بین ریسک مفروض و بازده مطلوب است. تمامی سهامداران و سایر ذینفعان اصلی، برآورد یکسانی از ریسک و بازده ندارند. از این رو ارزش می‌تواند در فواصل این برداشت‌های مختلف خلق شود و این درست همان جایی است که استراتژی مالی می‌تواند شکوفا گردد.

 

loader

لطفا شکبیا باشید...