فشار صندوق تامین مالی Third Point LLC برای فروش شرکت Cano Health

22 اسفند 1400

دقیقه

صندوق تامین مالی Third Point LLC در شرکت Cano Health سهام می گیرد و برای فروش شرکت فشار می آورد. 

فشار صندوق تامین مالی Third Point LLC برای فروش شرکت Cano Health

صندوق تامین مالی Third Point LLC در شرکت Cano Health سهام می گیرد و برای فروش شرکت فشار می آورد.

صندوق تامین مالی Third Point LLC به شرکت Cano Health فشار می‌آورد تا خود را برای فروش عرضه کند زیرا قیمت سهام اپراتور مرکز مراقبت‌های سالمندان از زمانی که با یک شرکت پوسته به صورت سهام عام عرضه شد، کاهش یافته است.

مقاله ی مرتبط:   شرکت Enel سهام واحد روسی خود را به سرمایه گذاران محلی می فروشد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...