حل و فصل دعوای شرکت کرتیس-رایت با شرکت سرمایه گذاری Saddle Point

22 اسفند 1400

دقیقه

شرکت کرتیس-رایت با شرکت سرمایه گذاری Saddle Point به حل و فصل دعوای نیابتی پرداخت.

حل و فصل دعوای شرکت کرتیس-رایت با شرکت سرمایه گذاری Saddle Point

شرکت کرتیس-رایت با شرکت سرمایه گذاری Saddle Point به حل و فصل دعوای نیابتی پرداخت.

شرکت Cortiss-Wright Corp (CW.N) روز چهارشنبه پس از استدلال این شرکت سرمایه گذاری مبنی بر اینکه این شرکت تولید کننده تجهیزات دفاعی تمرکز استراتژیک ندارد و برخی از مشاغل صنعتی غیر اصلی باید واگذار شوند، یک مبارزه نیابتی یک هفته ای را با شرکت Saddle Point Management LP حل و فصل کرد.

مقاله ی مرتبط:   شرکت های Pembina و KKR  معامله ای برای تقویت زیرساخت گاز غرب کانادا انجام خواهند داد
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...