وام دهندگان به شرکت هندی India’s Future Retail خواستار حراج دارایی های آن هستند!

22 بهمن 1400

دقیقه

وام دهندگان به شرکت هندی India's Future Retail خواستار حراج دارایی های آن هستند.

کتاب بانکداری سرمایه‌گذاری

وام دهندگان به شرکت هندی India’s Future Retail خواستار حراج دارایی های آن هستند.

وام‌دهندگان به شرکت هندی  India’s Future Retail (FRTL.NS)، شرکتی که صنایع Reliance (RELI.NS) و شرکت Amazon.com Inc  برای تصاحب آن مبارزه می‌کنند، به دادگاه عالی هند گفته‌اند که دارایی‌های آن باید پس از عدم پرداخت اقساط به حراج گذاشته شود.

 

شما می توانید جدیدترین اخبار ادغام و تملیک در ایران و جهان را در وب سایت گروه مالی زاویه مطالعه کنید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

اخبار ادغام و تملیک

@

لطفا شکبیا باشید...