سرمایه گذاری ناراضی در شرکت Generali آماده پیگیری قانونی برای مدیریت ارشد شرکت است

26 فروردین 1401

دقیقه

سرمایه گذاری ناراضی در شرکت Generali آماده پیگیری قانونی در صورت شکست نزدیک کاندیداهای مورد نظر او برای مدیریت ارشد شرکت است.

سرمایه گذاری ناراضی در شرکت Generali آماده پیگیری قانونی برای مدیریت ارشد شرکت است

سرمایه گذاری ناراضی در شرکت Generali آماده پیگیری قانونی در صورت شکست نزدیک کاندیداهای مورد نظر او برای مدیریت ارشد شرکت است.

نامزد سمت ریاست هیئت مدیره گفت، در صورتی که پیشنهاد سرمایه گذار ناراضی در شرکت Generali (GASI.MI) برای انتصاب مدیران ارشد جدید در بزرگترین شرکت بیمه ایتالیا با اختلاف اندکی در رأی سهامداران در این ماه شکست بخورد، امکان دارد شرکت با چالش های قانونی روبرو شود.

 

شما می توانید جدیدترین اخبار ادغام و تملیک در ایران و جهان را در وب سایت گروه مالی زاویه مطالعه کنید.

مقاله ی مرتبط:   فروش واحد مواد شیمیایی صنعتی شرکت کرودا به کارگیل
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...