تغییر هویت گروه مالی نوآفرین رامان به گروه مالی زاویه

24 آبان 1401

دقیقه

به استحضار می‌رساند گروه مالی نوآفرین رامان با نام تجاری "رامان" از اول مهرماه ۱۴۰۱ هویت خود را به "گروه مالی زاویه" تغییر داده است

تغییر هویت گروه مالی نوآفرین رامان به گروه مالی زاویه

به استحضار می‌رساند گروه مالی نوآفرین رامان با نام تجاری “رامان” از اول مهرماه ۱۴۰۱ هویت خود را به “گروه مالی زاویه” تغییر داده است.

 

تغییر نام تجاری رامان به گروه مالی زاویه

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...