شرکت سرمایه گذاری CVC به دنبال سرمایه گذاری در بخش خدمات شرکت Telecom Italia

09 فروردین 1401

دقیقه

شرکت سرمایه گذاری CVC، سایر صندوق‌های سرمایه گذاری، با هدف تملیک به دور بازوی خدمات شرکت Telecom Italia حلقه می‌زنند.

شرکت سرمایه گذاری CVC به دنبال سرمایه گذاری در بخش خدمات شرکت Telecom Italia

شرکت سرمایه گذاری CVC، سایر صندوق‌های سرمایه گذاری، با هدف تملیک به دور بازوی خدمات شرکت Telecom Italia حلقه می‌زنند.

منابع مطلع روز جمعه گفتند که شرکت CVC Capital Partners و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی رقیب، پس از  سازماندهی مجدد برنامه ریزی شده شرکت صاحب انحصار سابق تلفن ایتالیا، به دنبال سرمایه گذاری بالقوه در بخش خدمات شرکت  Telecom Italia (TIM) (TLIT.MI) هستند.

مقاله ی مرتبط:   شرکت New Fortress و Ebrasil Energia سهام خود را در نیروگاه Porto de Sergipe می‌فروشند
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...