ادغام شرکت هواپیمایی Avianca با شرکت ارزان قیمت Viva

15 اردیبهشت 1401

دقیقه

این شرکت ها روز جمعه اعلام کردند که شرکت هواپیمایی پرچمدار آویانکا با ادغام با شرکت هواپیمایی ارزان قیمتViva ، یکی دیگر از مهم ترین خطوط هوایی تجاری کلمبیا، موافقت کرده است.

ادغام شرکت هواپیمایی Avianca با شرکت ارزان قیمت Viva

شرکت هواپیمایی کلمبیایی Avianca با شرکت هواپیمایی ارزان قیمت Viva ادغام می شود.

این شرکت ها روز جمعه اعلام کردند که شرکت هواپیمایی پرچمدار آویانکا با ادغام با شرکت هواپیمایی ارزان قیمتViva، یکی دیگر از مهم ترین خطوط هوایی تجاری کلمبیا، موافقت کرده است، اما این امر در حالی است که برندها و استراتژی های جداگانه شرکت ها حفظ می شود.

 

شما می توانید جدیدترین اخبار ادغام و تملیک در ایران و جهان را در وب سایت گروه مالی زاویه مطالعه کنید.

مقاله ی مرتبط:   تمدید مهلت دریافت پیشنهادات برای خروج از سهام CCR
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
@

لطفا شکبیا باشید...